Ydelser           Referencer           Playingfield           Kontakt     


sitemap   
Til forsiden    

Hold din ledelse i skarp form

Ledelsescoaching - individuel

  • Formål: at styrke den anvendte ledelseskompetence i en daglig sammenhæng.
  • Mål: at lederen opnår mærkbar kompetence i forhold til konkrete ledelsesudfordringer og situationer.
  • Indhold: lederens hverdag, herunder problemstillinger, dilemmaer og udfordringer.
  • Form: samtaler af 50-80 minutters varighed, minimum 4 samtaler (6 anbefales) med mulighed for forlængelse.
  • Dit udbytte: Øget ledelsesværdi gennem konkrete handlinger og refleksioner. Styrket refleksionsevne. Større ledelsespræcision.
  • Organisationens udbytte: Mere kompetent leder. Øget medarbejder motivation. Hurtigere og bedre resultater gennem mere præcis ledelse.
  • Udgangspunkt: motivation til at arbejde med egen ledelse og fokus på konkrete ledelsesudfordringer.

Pris: 1200-1500 kr. pr. session afhængig af antal og varighed pr. session.

Bemærkninger: coachingen krydres med teoretiske forståelser/modeller, værktøjer/ledelsesgreb og fysisk bevægelse/øvelser, når det skønnes relevant. Der kan gives hjemmearbejde for, hvis det aftales.


Følg @playingfield