Ydelser           Referencer           Playingfield           Kontakt     


sitemap   
Til forsiden    

Vil du øge din evne til at udøve ledelse her og nu? Vil du mærke en stærkere og mere motiverende ledelsesforankring i dig selv?

Lederens autenticitet

 • Formål: at arbejde med kropslig og emotionel klangbund i ledelse i forhold til den ledelsesmæssige virkelighed, lederen udøver sin ledelse i.
 • Mål: at lederen oplever større autenticitet i sin daglige ledelse og at lederen oplever større mentalt, fysisk og følelsesmæssigt overskud i forhold til sin ledelsesopgave.
 • Indhold:
  • 1. individuelt udviklingsforløb.
  • 2. grupperbaseret udviklingsforløb. 5-6 deltagere.
 • Form: iagttagelse af daglige ledelsessituationer, eksperimenter, praktisk træning og fælles refleksion samt teori og metoder indenfor "embodied authentic leadership".
 • Dit udbytte: Øget energi, dybere situationsfornemmelse, styrket improvisationskraft, stærkere situationel bevægelsesevne. Både ledelsespræcision og relationer til andre vil få et mærkbart løft.
 • Organisationens udbytte: Mere motiveret leder. Bedre overblik. Situationstilpasset handlekraft.
 • Udgangspunkt: lyst og motivation til at arbejde med egen personlige ledelse, mod på anderledes træningssessions, der tager udgangspunkt i "emotionelt materiale" og lyst til at omsætte nye erfaringer og indsigter i daglig ledelse.

Pris: afhængig af form og omfang. Individuelt/samlet 4 dage/3 måneder: 40.000 kr. eksl. moms og kørsel. Gruppe/samlet 6 dage/4 måneder: 25.000 kr. pr. deltager, eksl. moms og kørsel.

Bemærkninger: både individuelt og gruppeformerne er krævende forløb, der fordrer investeringer, åbenhed, tålmodighed og mod. Omfanget på hhv. 4 dage (individuelt) og 6 dage (grupper) aftales med henblik på praktisk tilrettelæggelse af tidsforbruget. Den individuelle form vil dog typisk være 8x½ dag, hvor gruppeformen vil være en kombination af halve og hele dage. Deltagerne skal være forberedt på at blive iagttaget i daglige ledelsessituationer, på at arbejde på hjemmeopgaver samt at træne i kropsligt-emotionelt forankret ledelse.

Aktiviteten er for erfarne og ambitiøse ledere, der har værktøjskassen i orden.


Følg @playingfield