Ydelser           Referencer           Playingfield           Kontakt     


sitemap   
Til forsiden    

Ledelsesrådgivning

Formål: at arbejde konsultativt med ledelsesudvikling og organisationsudvikling.

Mål: at bidrage til definition, afgrænsning, design og evt. gennemførsel af interne leder- og organisationsopgaver. F.eks. lederudvikling for nye og erfarne ledere, ledertalentudvikling og performance management.

Indhold: teori, metoder, iscenesættelse, afvikling med gennemslagskraft

Form: case sparring og evt. gennemførsel.

Udbytte: kreative og relevante design/setups og udviklingstaktiviteter, der øger personlig og organisatorisk værdi.

Udgangspunkt: konsultationen foregår agilt og i tæt samarbejde med interne interessenter og er baseret på en klar og løbende forventningsafstemning.

Pris: 1500 kr. pr. time, ekls. moms og kørsel. 12000 kr. pr. dag ved gennemførsel, hvis udvikling er gået forud.

Bemærkninger: der kan tappes frit af 27 års praktisk erfaring med ledelses-, kompetence- og organisationsudvikling både i konsultative og udførende roller. Teorier, metoder og teknikker indenfor ledelse, udvikling, innovation og organisation.

Samarbejdet vil blive sjovt, energigivende, kreativt og udfordrende.


Følg @playingfield